Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học và nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực khác; liên kết đào tạo trình độ đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế về đào tạo nhằm phục vụ cho sự phát triển giáo dục, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Bình và của đất nước.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

2 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share