Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

Đánh giá

Giới thiệu

Trường CĐSP Thừa Thiên Huế thành lập ngày 02/07/1976, trải qua 32 năm xây dựng và phát triển với nhiều khó khăn và thử thách của các giai đoạn lịch sử, nhưng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo và tinh thần vượt khó, các thế hệ nhà giáo của trường đã tự khẳng định mình để tồn tại.

 Sự phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ trong thời gian gần đây là điều kiện cơ bản để phát triển nhà trường theo hướng đa ngành, đa cấp, đa hệ và đa phương thức đào tạo theo yêu cầu thực tế địa phương và sự phát triển của nhà trường. Một mặt trường phải thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của trường là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cho các cấp học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Mặt khác để phát huy tiềm năng đội ngũ, cơ sở vật chất, vị thế nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực, trường đã mở nhiều mã ngành mới ngoài sư phạm kể cả bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Hình ảnh

Thông tin doanh nghiệp

Thống kê

4 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share