Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Trường Sư phạm Mẫu giáo TW3, được thành lập theo quyết định số 43/QĐ-TCCB ngày 25-9-1976 của Bộ Giáo dục cũ. Hiện nay Trường là một đơn vị có uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước, nhất là cho các tỉnh phía nam. Sau đây là một số nét chính trong lịch sử 35 năm phát triển của Trường.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share