Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

Đánh giá

Giới thiệu

Ngày 27/03/1990 Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định số 97/QĐ-HĐBT công nhận Trường Sư phạm cấp 2 Cửu Long thành Trường Cao đẳng sư phạm Cửu Long. Năm 1992. sau khi tách tỉnh Cửu Long thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, Trường Cao đẳng sư phạm Cửu Long trở thành Trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long. Cao đẳng sư phạm Vĩnh Long là một trong những ngôi trường đào tạo ra các cử nhân ngành sư phạm toán, anh, sư phạm tiểu học, mầm non…

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

26 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share