Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non và phổ thông; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế; cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục và các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Yên Bái cũng như cả nước.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

3 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share