Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ thành lập năm 1902, đào tạo các ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước, Công nghệ kỹ thuật trắc địa, Quản lý đất đai, Kế toán

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

15 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share