Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk

Đánh giá

Giới thiệu

Tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hóa Thông tin thành lập ngày 16 tháng 4 năm 1977; qua quá trình phát triển từ Sơ cấp lên Trung cấp, ngày 15 tháng 6 năm 2005 Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định số 3224/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, thành lập Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk trên cơ sở Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật  Đăk Lăk.

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Đăk Lăk là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; Bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên. 

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

1 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share