Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Yên Bái

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Yên Bái

Đánh giá

Giới thiệu

Đến năm 2020, Trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực các chuyên ngành về quản lý văn hóa, du lịch và dịch vụ du lịch, các loại hình nghệ thuật và sư phạm nghệ thuật có trình độ về kỹ năng nghề khá, giỏi, đạt chuẩn đầu ra. Có đội ngũ giảng viên đạt tiêu chuẩn, uy tín, hợp lý, từng bước xã hội hóa, tự chủ về tài chính. Trường là cơ sở nghiên cứu khoa học ở khu vực, cập với trình độ của các trường cao đẳng đầu ngành trong khu vực miền núi Bắc Bộ. (Quyết định phê duyệt đề án phát triển Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái 2010-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái).

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

12 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share