Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Văn hóa  Nghệ thuật Nghệ An được thành lập theo Quyết định số: 126/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 1967 của UBND tỉnh Nghệ An. Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Nghệ An theo Quyết định số: 1507/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 Tên gọi: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An (Nghe An College of Culture and Arts). Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

8 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share