Cao Đẳng Vĩnh Phúc

Cao Đẳng Vĩnh Phúc

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc- Phường Trưng Nhị – thị xã Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc tiền thân là trường Trung cấp Sư phạm Vĩnh Phúc….Sau 29 năm sáp nhập tỉnh Vĩnh Phú, ngày 01 tháng 01 năm 1997 tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, trường đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban ngành liên quan trong tỉnh và địa phương nơi trường đóng. Công tác đào tạo của nhà trường dần  đi vào ổn định. Đội ngũ CBVC ngày càng trưởng thành, đủ phẩm chất và năng lực, vững vàng tự tin trong công việc.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

14 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share