Cao đẳng Xây dựng số 1

Cao đẳng Xây dựng số 1

Đánh giá

Giới thiệu

  Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 – CTC1 được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ- TTg ngày 28/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở trường Trung học Xây dựng số 1 – Trường Kỹ thuật đầu tiên của ngành Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 31/CP ngày 15/7/1958. Tiền thân của trường Trung học Xây dựng số 1 là trường Cao đẳng giao thông công chính (1947).

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

3 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share