Cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm

Cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm có chiều dài lịch sử hơn 53 năm hình thành và phát triển, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trường là đào tạo nguồn nhân lực  Y – Dược cho Ngành Y tế, song mỗi giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà trường lại có những giải pháp, những chặng đường hoạt động, phát triển khác nhau.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

23 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share