Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp là trường công lập nằm trong hệ thống giáo dục đại học. Tiền thân của trường là trường Trung Cấp Y tế Đồng Tháp có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực Y tế bậc Trung học và dưới Trung học nằm phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share