Cao đẳng Y tế Ninh Bình

Cao đẳng Y tế Ninh Bình

Đánh giá

Giới thiệu

Trường cao đẳnng Y tế Ninh Bình là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y – Dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng. Là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có biểu tượng đặc trưng cho ngành nghề. Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình sau khi được nâng cấp từ trường Trung học Y tế, tiếp tục xây dựng và phát triển thành một trung tâm đào tạo cán bộ Y – Dược của tỉnh Ninh Bình và khu vực.

Nhà trường có chức năng đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao đẳng và các cấp thấp hơn về các chuyên ngành Y – Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô. Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã triển khai mô hình Viện – Trường với Bệnh viện đa khoa Ninh Bình, Bệnh viện Quân y 5 quân khu III và các trung tâm y tế để thực hành khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share