Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, tiền thân là trường Cán bộ Y tế Quảng Nam và Trường Cán bộ Y tế Quảng Đà, được thành lập năm 1961, với nhiệm vụ đào tạo nguồn cán bộ Y- Dược, phục vụ cho chiến trường khu V, đặc biệt là tỉnh Quảng Đà và Quảng Nam – Đà Nẵng trước đây và tỉnh Quảng Nam ngày nay.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share