Đại học Anh Quốc Việt Nam

Đại học Anh Quốc Việt Nam

Đánh giá

Giới thiệu

British University Vietnam hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam cung cấp chương trình giáo dục đại học Anh Quốc chất lượng quốc tế nhằm phát triển sự nghiệp cho những sinh viên Việt Nam có khát vọng và hoài bão trong cuộc sống.

Bản đồ

Thống kê

13 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share