Đại học Bình Dương

Đại học Bình Dương

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Bình Dương là một trường đại học tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam, hoạt động theo cơ chế trường đại học tư thục. Trường được thành lập theo quyết định số 122/2006/QĐ-TTg của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share