Đại học Công nghệ Đồng Nai

Đại học Công nghệ Đồng Nai

Đánh giá

Giới thiệu

Đại học Công nghệ Đồng Nai là một trường đại học ngoài công lập tại Đồng Nai do TS. Phan Ngọc Sơn đứng tên thành lập theo quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2011 của thủ tướng chính phủ.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

10 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share