Đại học Công nghệ Miền Đông

Đại học Công nghệ Miền Đông

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông được thành lập theo quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo theo Quyết định số 727/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 3 năm 2014.

Hiện nay, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã ổn định nhân sự hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất trên diện tích 10ha, các trang thiết bị, tài liệu giảng dạy, thư viện điện tử, môi trường học tập hiện đại.

Hình ảnh