Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (tiếng Anh: Saigon Technology University) là một cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục tại Việt Nam được thành lập theo quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

12 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share