Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng

Đánh giá

Giới thiệu

Đại học Đà Nẵng là một trong năm hệ thống trường đại học của Việt Nam, có trụ sở chính được đặt tại Đà Nẵng, được Unirank đánh giá là một trong 5 trường/nhóm trường đại học tốt nhất Việt Nam, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia, là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

24 Views
0 Rating
0 Favorite
2 Shares