Đại học Dân lập Cửu Long

Đại học Dân lập Cửu Long

Đánh giá

Giới thiệu

Đại học Cửu Long là một trường đại học tư thục của Việt Nam ở tỉnh Vĩnh Long. Trường được thành lập vào ngày 05/01/2000 và là trường đại học dân lập đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

19 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share