Trường Đại học Dân lập Đông Đô

Trường Đại học Dân lập Đông Đô

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Đông Đô (tên giao dịch quốc tế: Dong Do University) là một trong những đại học ngoài công lập được thành lập sớm nhất tại Việt Nam (từ năm 1994), trụ sở của Trường được đặt tại Thủ đô Hà Nội.

Hình ảnh

Thống kê

17 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share