Đại học Đồng Nai

Đại học Đồng Nai

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Đồng Nai là một trường đại học đa ngành tại tỉnh Đồng Nai, được thành lập từ năm 1976. Trường trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai và được giám sát về đào tạo bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

8 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share