Đại học Gia Định

Đại học Gia Định

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Gia Định (tiếng Anh: Gia Dinh University) (Tên cũ Trường Đại học tư thục Công nghệ – Thông tin Gia Định) được thành lập theo Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

28 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share