Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Transport) là một là một đơn vị giáo dục trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, chuyên đào tạo về kỹ thuật, với thế mạnh về đào tạo nhóm ngành vận tải. Trường được Thủ tướng chính phủ ra quyết định thành lập số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 1 năm 2001 trên cơ sở Phân hiệu Đại học Hàng hải tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

24 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share