Đại học Huế

Đại học Huế

Đánh giá

Giới thiệu

Đại học Huế (Hue University) là một trong năm hệ thống đại học quốc gia, có trụ sở tại Huế, được đánh giá là một trong 10 trường/nhóm trường đại học tốt nhất tại Việt Nam, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia, là một trụ cột trong hệ thống giáo dục bậc cao của Việt Nam.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

24 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share