Đại học Kiên Giang

Đại học Kiên Giang

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ/TTg ngày 21/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại Học Nha Trang tại Kiên Giang. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

8 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share