Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại Học Thái Nguyên

Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại Học Thái Nguyên

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Kinh tế Thái Nguyên là một trong những trường đại học công lập đứng đầu về đào tạo khối ngành kinh tế tại miền Bắc Việt Nam, trực thuộc hệ thống Đại học Thái Nguyên, đồng thời là trung tâm nghiên cứu kinh tế học lớn của khu vực miền bắc.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share