Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (tên giao dịch tiếng Anh: University of Economics and Business – Vietnam National University, Hanoi) được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974.

Hình ảnh

Thống kê

19 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share