Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng

Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y Dược ở trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác, nghiên cứu và ứng dụng các thành quả vào đào tạo, khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực Miền Trung – Tây Nguyên. Trường trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

9 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share