Trường Đại học Lao động Xã hội

Trường Đại học Lao động Xã hội

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Lao động – Xã hội là trường đại học công lập được thành lập vào ngày 31 tháng 1 năm 2005, theo Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg của Chính phủ chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nhiệm vụ chính của trường là đào tạo đội ngũ cán bộ lao động – xã hội có trình độ từ trung cấp, cao đẳng cho đến đại học, với các chuyên ngành như: Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Bảo hiểm xã hội…

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

32 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share