Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế

Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Nghệ thuật Huế, đặt tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Trường Đại học Nghệ thuật Huế nguyên là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế thành lập năm 1957
  • Năm 1986 sáp nhập thêm Trường trung học Âm nhạc thành Trường Cao đẳng Nghệ thuật
  • Năm 1994 chuyển từ Bộ Văn hóa và thông tin sang Bộ Giáo dục và Đào tạo và trở thành Trường Đại học Nghệ thuật Huế trực thuộc Đại học Huế
  • Tháng 11/2007 Ngành âm nhạc tách ra để thành lập Học viện Âm nhạc Huế.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

11 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share