Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên là một trường đại học kỹ thuật đào tạo bậc đại học và sau đại học các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển nông thôn cho cả nước đặc biệt là các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

7 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share