Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đánh giá

Giới thiệu

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển. Hiện tại, ĐHQGHN đang triển khai nhiều chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ…, bao gồm:

  • 147 chương trình đào tạo đại học
  • 182 chương trình đào tạo thạc sĩ
  • 112 chương trình đào tạo tiến sĩ
  • 32 chương trình đào tạo đã được kiểm định AUN

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

28 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share