Đại học quốc tế -Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Đại học quốc tế -Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam giảng dạy hoàn toàn tiếng Anh

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

20 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share