Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Đánh giá

Giới thiệu

Năm 2006, các thành viên sáng lập Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trình Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chính phủ dự án thành lập trường đại học tư thục quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 24 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chính thức thành lập Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, đào tạo bậc đại học và cao đẳng với các ngành về kinh tế, khoa học kỹ thuật và ngôn ngữ

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

20 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share