Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (tiếng Anh: The University of Da Nang – University of Science and Education) là trường thành viên Đại học Đà Nẵng, chuyên đào tạo các chuyên ngành sư phạm và cử nhân khoa học, được xếp vào nhóm các trường Đại học Sư phạm trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và triển khai công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

4 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share