Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học công lập được thành lập ngày 14 tháng 8 năm 1967 theo Quyết định số 128/CP của Hội đồng Chính phủ. Trường có trụ sở chính tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Trường đào tạo 26 ngành cử nhân khoa học và 22 chuyên ngành sau đại học … cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước. Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là một trong bảy trường đại học sư phạm chủ chốt của quốc gia.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

4 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share