Đại học sư phạm kỹ thuật – Đại Học Đà Nẵng

Đại học sư phạm kỹ thuật – Đại Học Đà Nẵng

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng (tiếng Anh: Danang University of Technology and Education) là một trường đại học chuyên ngành về khối ngành kỹ thuật tại Việt Nam, được đánh giá là một trong những trường đại học đầu ngành về đào tạo khối ngành kỹ thuật tại Miền Trung Việt Nam. Trường trực thuộc hệ thống Đại học Đại học Đà Nẵng, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường đồng thời là trung tâm nghiên cứu kỹ thuật lớn của khu vực miền Trung.

Tiền thân là trường Kỹ thuật Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng là một trong 6 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật của cả nước – đào tạo kỹ thuật lấy ứng dụng làm trọng tâm để giảng dạy, có chức năng đào tạo kỹ sư công nghệ, kỹ sư theo định hướng ứng dụng và giáo viên kỹ thuật.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

4 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share