Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là một trong sáu Đại học Sư phạm Kỹ thuật của cả nước – đào tạo kỹ thuật lấy ứng dụng làm trọng tâm để giảng dạy, có chức năng đào tạo kỹ sư công nghệ và giáo viên kỹ thuật. Được đánh giá là một trong những trường đại học kỹ thuật đầu ngành tại Vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

6 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share