Đại học Thủ Đô Hà Nội

Đại học Thủ Đô Hà Nội

Đánh giá

Giới thiệu

Sứ mệnh:

Kết nối, phát triển truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến bằng việc theo đuổi các hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và cả nước.

Tầm nhìn:
Đến năm 2030, Trường ĐHTĐHN sẽ trở thành một trong những trường đại học đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng hàng đầu của quốc gia, có uy tín cao trong khu vực và thế giới.

Thống kê

19 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share