Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Thương mại (tiếng Anh: Thuongmai University) là trường đại học công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình đánh giá các trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thương mại được xếp trong nhóm 5 trường đại học tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, quản lý, kinh doanh và thương mại.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

29 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share