Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Culture) có tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hoá Thông tin (đào tạo bậc trung học) thành lập ngày 03/01/1976 theo quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

15 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share