Trường Đại học Dân lập Văn Lang

Trường Đại học Dân lập Văn Lang Đã xác minh

Đánh giá

Giới thiệu

Đại học Văn Lang (Van Lang University) được thành lập theo quyết định số 71/TTg năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015, trường được cho phép chuyển đổi loại hình đại học từ dân lập sang tư thục. Đây là trường đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng ứng dụng.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

22 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share