Đại học Việt Đức

Đại học Việt Đức

Đánh giá

Giới thiệu

Trường Đại học Việt Đức là trường đại học công lập được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 2008 theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường được thành lập trên cơ sở thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

8 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share