Đại học y khoa Vinh

Đại học y khoa Vinh

Đánh giá

Giới thiệu

Đại học Y khoa Vinh là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam. Trường có chức năng, nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ có trình độ Đại học, sau đại học và thấp hơn trong lĩnh vực y tế; Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa …

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

1 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share