Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đánh giá

Giới thiệu

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (tên tiếng Anh: Academy of Journalism and Communication) là trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

19 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share