Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Đánh giá

Giới thiệu

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam Youth Academy) là một học viện đào tạo với vai trò bồi dưỡng tư cách đạo đức, lý luận chính trị cho sinh viên Đại học và công chức nhà nước. Trường có 2 cơ sở tại miền Bắc (Thủ đô Hà Nội) và miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh). Học viện trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Hình ảnh