Khoa ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

Khoa ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

Đánh giá

Giới thiệu

Khoa Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 976/QĐ-TCCB, ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Là đơn vị đóng trên địa bàn chiến lược-trung du, miền núi phía Bắc, chúng tôi nhận thức rõ được những khó khăn, cũng như vai trò, trọng trách lớn lao và sứ mệnh cao cả của mình. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của Đảng ủy, BCN Khoa, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh Niên cùng với sự chia sẻ, giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, giảng viên và các em sinh viên trong Khoa với tinh thần “Đoàn kết, Năng động và sáng tạo” Khoa Ngoại ngữ chắc chắn sẽ vượt qua các khó khăn thách thức, xây dựng Khoa ngày càng ổn định và phát triển xứng đáng với vị trí, vai trò của Khoa trong Đại học Thái Nguyên cũng như trong khu vực, đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu ngày càng cao về ngoại ngữ của xã hội trong xu thế hội nhập Quốc tế hiện nay.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

1 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share